Sitede Ara
Türk - Japon İlişkileri Kronolojisi


(Hem Japonya’yı hem Türkiye’yi ilgilendiren olaylar siyah ile, Japonya ile ilgili olaylar mavi ile, Türkiye ile ilgili olaylar kırmızı ile, dünyayı etkilemiş olaylar siyah ile yazılmıştır.)

Bu kronoloji, Selçuk Esenbel, “The Rising Sun and the Turkish Crescent” ,(Bogazici University Press, 2003, pp.303-305) eseri başta olmak üzere, “Renkli Basım Dünya Tarihi Kataloğu” (Tokyo Kitap Basım Şirketi, 1996) ve benzeri eserlerden yararlanılarak oluşturulmuştur.

1517 Sultan=Halife sistemi başlamıştır.

1520 I.Süleyman’ın tahta çıkışı (~66).

1571 İnebahtı (Lepanto) Deniz Savaşı.

1603 İeyasu Tokugawa, Edo Shogunluk’unu başlatır.

1826 Yeniçerilik kaldırılıp, batı tarzı ordu sistemi getirilir.

1839 I.Abdülmecit’in tahta çıkışı (~61). Gülhane Hatt-ı Hümayunu ilanı,

Tanzimat Dönemi başlangıcı.

1853 Kumandan Perry, Uraga Limanı’na gelir. Kırım Savaşı (~56).

1856 Islahat Fermanı’nın ilanı. Bank-i Osmani’nin kurulması.

1867 İmparator Meiji’nin başa geçişi.

1868 Meiji restorasyonu. Başkentin Tokyo’ya taşınması.

1870 Fransa-Prusya Savaşı.

1871 Tomomi İwakura Elçi Heyeti’nin Avrupa ziyareti sırasında, heyetten Geniçiro Fukuçi, Osmanlı İmparatorluğu’nu ziyaret eder.

1875 Bakan Sanetomi Sanjou, Dış İşleri Bakanı Munenori Terajima’dan önerilmiş olan Osmanlı ile dış ilişkilerle ilgili anlaşmayı onaylar.

1876 II.Abdülhamit’in tahta çıkışı (~1909). I.Meşrutiyet’in ilanı.

1877 Osmanlı-Rus Savaşı (~78)

1878 Eğitim gezisi yapmakta olan “Seiki” savaş gemisi, İstanbul limanına demir atmıştır. Berlin Toplantısı.

1880 Dışişleri Bakanlığı’ndan Masaharu Yoshida, Ookura Şirketi başkanı Soniçiro Yokoyama, Amiral Senyo Yoshikawa, İran’ın ülke koşulları, ticaret imkanları ve pazar araştırması için İran’ı ziyaret edip, dönüş yolunda St. Petersburg’da bulunan orta elçi Zenkou Yanagihara’nın önerisiyle 1881’de İstanbul’u ziyaret ederler.

1885 Bakanlar Kurulu sistemine geçildi.

1887 1887’de Prens ve Prenses Komatsu, Avrupa seyahatleri dönüşünde Osmanlı İmparatorluğu’nu ziyaret ederler.

1889 İade-i ziyaret amacıyla 1890’da Padişah II.Abdülhamit, Tuğamiral Osman Paşa’yı Japonya’ya göndererek, Osmanlı İmparatorluğu yüksek nişanını İmparator Meiji’ye takdim etmiştir. Büyük Japon İmparatorluk Anayasası ilanı.

1890 Heyeti getiren Ertuğrul Fırkateyni, dönüş yolculuğunda, tayfunun etkisiyle, Vakayama Eyaleti, Kushimoto açıklarında batar. 650 mürettebattan 581’i hayatını yitirir.

Deniz kazasından kurtulan 69 denizci, Japon Savaş gemileri Kongo ve Hiei ile Osmanlı İmparatorluğu’na götürülür. Yazar Shotaro Noda, toplanan yardım parasını Osmanlı İmparatorluğu’na teslim etmek için Hiei gemisinin yolcuları arasındadır.

1891 Vakayama Eyaleti, Kushimoto’da Ertuğrul Şehitliği’nin yapılması. Amiral Mehmet Murat, Sultan’dan minnet belirtisi olarak gönderdiği arap atını teslim etmek için İmparator Meiji’nin huzuruna çıkmıştır. Rus-Fransız İttifakı.

1892 Torajiro Yamada, şehit ailelerine yardım amacıyla Japon halkınca toplanan parayı iletmek üzere İstanbul’a gelir, Osmanlı İmparatorluğu Sultan’ının huzuruna kabul edilir. Torajiro, 22 yıl burada yerleşir ve Japon Kültürü’nü tanıtıp, Japonya ile Osmanlı İmparatorluğu arasındaki ticareti sağlar.

1893 Almanya Büyükelçisi Shuzo Aoki’nin Sultan II. Abdülhamid tarafından kabulü ve “Japonya-Osmanlı Dostluk Anlaşması” imzalanması üzerine görüşmeler gerçekleştirilmesi.

1894 Japon-Çin Savaşı (~95).

1895 Japonya’nın Berlin Büyükelçiliği üzerinden “Japonya-Osmanlı Dostluk Anlaşması” üzerine görüşmeler yapılır. Türk tarafı, Japon hükümetinin önerileri arasından yargının diplomatik dokunulmazlığı maddesi ve imtiyazlı devlet statüsü maddesini çıkartmak istediyse de Japon tarafı bunu kabul etmez.

1898 Amerika-İspanya Savaşı.

1904 Sultan II. Abdülhamid, Rus-Japon Savaşı’ndaki Mançurya’ya ordu keşif birimini yollar. Rus-Japon Savaşı (~05). İngiliz-Fransız İttifakı.

1905 Türkiye Milli Marşı’nın şairi Mehmet Akif, Rus-Japon Savaşı’ndaki Japonya galibiyetinin ardından Japonya’nın uluslar arası konumunu öven bir şiir yazar. 1.Morokko Olayı

1906 Roka Tokutomi, Osmanlı’yı, Rusya’yı ziyaret edip “Seyahatname” yazar.

1907 Üç ülke ticari işbirliği

1908 Genç Türkler Hareketi ileri gelenleri Meiji Japonyası ile ilgilenir. II.Meşrutiyet’in İlanı.

1909 Dış işleri bakanı Jutaro Komura, Osmanlı İmparatorluğu ile ilişkileri tekrar başlattıysa da iki ülke dengelerinde büyük ihtilaf doğmuştu.

1911 General Maresuke Nogi, İngiltere dönüşünde İstanbul’u ziyaret eder. II.Morokko Olayı

1912 İmparator Taishou’nun başa geçişi (~26). I.Balkan Savaşı (~13).

1913 Gençtürkler, siyasi haklar almıştır. II.Balkan Savaşı.

1914 I.Dünya Savaşı (~18). I.Dünya Savaşı’nda Osmanlı İmparatorluğu, Almanya ve Avustralya ile ittifak kurmuş, yenilmiştir.

1916 Sykes-Picot Anlaşması

1918 I.Dünya Savaşı’nda Japon Filosu, geri dönen gemi Nişşin tarafından taşınan bayrak gemisini İstanbul’a gönderir. Sibirya Çıkartması.

1919 Versay Antlaşması.

1920 I.Dünya Savaşı’nda yenilen Osmanlı İmparatorluğu, Sevr Antlaşması gereği galip devletlerce paylaşılmışsa da bağımsızlığına bağlı Türk halkının mücadelesi sonucu geri püskürtülmüşlerdir. Mustafa Kemal, Büyük Millet Meclisi’ni toplamıştır. Ankara hükümeti kurulmuş, uluslar arası diplomasi gerçekleştirilmistir.

1921 Diplomatik temsilci Sadatsuçi Uçida, Boğazlar Komisyonu’na katılıp, Osmanlı İmparatorluğu hükümeti ile işbirliği hakkında görüşmeler yapar.

1922 Lozan Antlaşması’nın hazırlanması. Japonya temsilcisi Junii Hayaşi, hazırlık komitesine katılır. III.Türk-Yunan Savaşı. Ankara’daki Türkiye Büyük Millet Meclisi, saltanatı kaldırıp, Osmanlı İmparatorluğu’nu fesheder.

1923 Ankara’nın başkent olduğu Türkiye Cumhuriyeti kurulup, Mustafa Kemal ilk cumhurbaşkanı olur. Kantou depremi. Japonya, Sevr Antlaşması’nı feshedip, Lozan Antlaşması’nı onaylar. Japonya ve Türkiye arasındaki resmi ilişkiler başlar.

1924 Japonya, Türkiye ile karşılıklı elçilik açıp iki ülke arasındaki resmi ilişkileri kesinleştirir.  JTOD © 2006-2012 Tasarım, Kodlama: Onur Alparslan